asd Регистрация :: ВходОбщи условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА vipshopping.bg
Добре дошли, в vipshopping.bg!
"ВИП  ШОПИНГ" ООД се стреми да образува онлайн общност от потребители, като чрез нашия сайт vipshopping.bg им дава възможност да закупуват продукти и услуги на промоционална стойност, директно от търговците.
Значение на термините използвани в сайта:
-    „ШОПИНГ КАРТА” – карта удостоверяваща правото на клиента/потребител да използва намаленията в търговски обекти и фирмите, както и нашите услуги;
-     „Шопинг бон” - електронен документ с уникален номер, който потребителите получават за да удостоверят че са сключили сделка с конкретния търговец(предоставящ промоционата стока или услуга), когато са извършили авансовото плащане. Плащането може да бъде цялостно или частично;
-    „Клиент/потребител” – това е потребител на сайта, който ще извърши покупка на услуги или стоки, като спазва предварително обявените общи условия в сайта;
-     „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие  предоставя за продажба стоките или услугите, представяни в сайта;
-    „IP address” - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютъра, интернет страница или др., който позволява локализирането на клиента в глобалната Интернет мрежа;
-    „Сайтът/сайта” – съвкупност от интернет страници, които се зареждат във вашия браузър, при изписване унифициран адрес vipshopping.bg;
-    „Сделка” –предложение за закупуване на стока или услуга, публикувано в сайта;
-    „Активиране на сделка” – Активирането на сделката е моментът в който приносителите на Шопинг бон имат право да получат закупените стокаи или услуги. Понякога момента настъпва при закупен предварително обявен минимален брой Шопинг бонове;
-    „Край на сделката” – моментът в който се спира продажбата на Шопинг бонове;
-    „Парола и потребителско име” – код комбиниран с потребителското име, индивидуализиращ потребителя и служещ за достъп до неговия профил в сайта. Паролата и потребителското име е уникално и се избира от потребителя;
-    Клиентски профил - съдържа информация за потребителя, изисквана от "ВИП  ШОПИНГ" ООД, съхранявана и ползвана само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до клиентския профил от клиента/потребител се осъществява, чрез въвеждане на парола и потребителско име. Клиентският профил служи за комуникация между "ВИП  ШОПИНГ" ООД и клиента/потребител.
Общите условия имат следното значение:
В следващите точки ще намерите условия, формиращи обвързващо споразумение между Вас и "ВИП  ШОПИНГ" ООД. Това са общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт и нашите карти за отстъпка.
Моля, прегледайте внимателно следните условия. С използването на сайта вие се съгласявате с тези условия, които управляват използването на сайта и услугите на "ВИП  ШОПИНГ" ООД. Ако не сте съгласни с условията, трябва да спрете да използвате нашия сайт и нашите услуги.
I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. "ВИП  ШОПИНГ" дава възможност, за интернет пазаруване чрез сайта си vipshopping.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите.
2. Клиентът/потребител се съгласява с настоящите общи условия  и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние. Приемайки тези условия, клиента се съгласява да получава  актуалните ни оферти.
3. "ВИП  ШОПИНГ" ООД предоставя възможности за закупуване на продукти и услуги от търговци, които са готови да предлагат атрактивни промоции, за нашите клиенти/потребители.
4."ВИП  ШОПИНГ" ООД предоставя ШОПИНГ КАРТА за ползване на отстъпки, като по всяко време може да променя, увеличава или намалява тази отстъпка.
5. ШОПИНГ КАРТАТА може да бъде използвана само в търговските обекти и фирми, където има постигнати договорки между "ВИП  ШОПИНГ" ООД и конкретният търговец. Като на видно място е залепен стикер с тази отстъпка.
6. ШОПИНГ КАРТИ се изработват от "ВИП  ШОПИНГ" ООД , като съдържат дата, указваща срока на валидност и уникален номер.
7. ШОПИНГ КАРТАТА за отстъпка не е платежно средство и само удостоверява правото на картодържателя да нолучи от търговеца да получи договорената от страна на "ВИП  ШОПИНГ" ООД отстъпка.
8. Подновяването на ШОПИНГ КАРТАТА става срещу минимална такса на година.
9. "ВИП  ШОПИНГ" не е страна в търговските отношения между клиента/потребител и търговеца. Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към търговеца, респективно към клиента/потребител.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
10. Клиента/потребител приема, че на своя отговорност използва материалите, съдържащи се в сайта. Всички материали за предлаганите стоки или услуги, съдържащи се в сайта vipshopping.bg, са предоставени от търговеца.
11. Като предоставя информация, свързана с поръчка, клиента/ потребител се съгласява, че ние можем да влезем в контакт с него, но не носим отговорност за предоставянето на стоките или услугите.
12. Право да използват услугите на сайта vipshopping.bg и пазаруват, имат само тези клиенти/потребители закупили карта за пазаруване с отстъпка „ШОПИНГ КАРТА”.
13. С ползването на сайта клиента/потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи "Договор" и да бъде обвързан с условията му.
14. Клиентът/потребител има право по всяко време да прекрати използването на услугите предоставяни от "ВИП  ШОПИНГ" ООД, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на съобщение на e-mail: vipshopping@dir.bg . "ВИП  ШОПИНГ" ООД спира достъпа на клиента/потребител, като изтрива клиентския му профил.
15.  Чрез сайта всеки клиент/потребител може да закупи услуги или стоки при спазването на следните условия:
а) клиентът/потребител е декларирал, че отговаря на условията за ползване на сайта;
б) клиентът/потребител е декларирал, че приема настоящите общи условия;
в) изпълнил е техническите стъпки за сключване на "Договор" за покупка на Шопинг бон, описани в т.35 а), б) и в) по-долу;
г)  извършил е плащане по описания в т.35 г), д), е) и ж) по-долу начин.
16.  Клиентът/потребител е длъжен:
а) да спазва Българското законодателство и настоящите Общи условия;
б) да не нарушава чужди права на собственост, права на интелектуална собственост и др.;
в)  да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
г) да уведомява незабавно "ВИП  ШОПИНГ" ООД за всеки случай на нарушение на предоставяните Услуги;
д) да оказва съдействие за извършване на проверка валидността на ШОПИНГ КАРТАТА, като при липса на съдействие или установяване на невалидност на картата, отстъпката може да му бъде отказана.
17.Клиентът/потребител се задължава да обезщети "ВИП  ШОПИНГ" ООД, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на предоставяните услуги. или от ползване на предоставените услуги от трети лица, на които клиента/потребител е предоставил Клиентския си профил.
18. Регистрирайки се във vipshopping.bg, потребителят разрешава да му бъдат изпращани рекламни или други търговски съобщения.
19. "ВИП  ШОПИНГ" ООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до клиента/потребител, с цел да предложи информация и реклами относно собствени или оферирани от трети лица стоки и услуги, да провежда анкети, да прави запитвания и други.
20. "ВИП  ШОПИНГ" ООД има право да инсталира малки текстови файлове, които се запазват върху твърдия диск на клиента/потребител и дават възможност за възстановяване на информацията му, да го идентифицират и да проследяват неговите интереси към стоки и услуги предлагани в сайта.
21. "ВИП  ШОПИНГ" ООД има право да актуализира, подобрява, изменя или спира сайта по всяко време.
22. При неизползване потребителския профил от регистриран клиент/ потребител в продължение на най-малко 60 (шестдесет) дни, "ВИП  ШОПИНГ" ООД има право да прекрати регистрацията, като деактивира достъпа до клиентския му профил. Клиентът/потребител винаги може да поднови регистрацията си.
23. "ВИП  ШОПИНГ" ООД има право да съхранява информация разположена от клиента/потребител на сървъра си и да я предоставя на съответните компетентни държавни органи при ипълнение на действащото законодателство.
24. "ВИП  ШОПИНГ" ООД се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на нормалното ползване на  услугите на сайта си vipshopping.bg.
25. "ВИП  ШОПИНГ" ООД ще съдейства на клиенти при възникнали претенции към конкретния търговец.
26. В случай на претенции от страна на клиента/потребител за рекламация на стоки или услуги, "ВИП  ШОПИНГ" ООД ще съдейства за предявяване претенциите пред конкретния търговец, като участва:
а) чрез доброволно уреждане на рекламацията;
б) чрез замяна на стоките или услугите;
в) по съдебен ред.
27.  Цените предлагани в сайта vipshopping.bg са окончателни, с включе-ни всички данъци. Когато в цената не са включени разходите по доставка и др. се посочва допълнителната сума, която клиента трябва да заплати.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТ
28. Участието на клиента/потребител в търговски взаимоотношения с търговци, информация за които е намерена на или чрез сайта ни, както и условия, гаранции и др., свързани с тези  взаимоотношения са единствено между него и тези търговци. Клиента/потребител се съгласява, че "ВИП  ШОПИНГ" ООД не носи отговорност за всички загуби или щети, възникнали в резултат от подобни взаимоотношения.
29.  "ВИП  ШОПИНГ" ООД не носи отговорност за непредоставяне на стоки и услуги при настъпване на форсмажорни обстоятелства - непреодолима сила, случайни събития, злонамерен достъп или интервенция на трети лица в информационната система или сървърите на му, както и сривове на достъпа до глобалната мрежа Интернет и др.
30. "ВИП  ШОПИНГ" ООД не носи отговорност за данни на клиента/потребител, които са използвани или направени достъпни от друго лице, независимо дали е дал или не съгласие за това.
31. "ВИП  ШОПИНГ" ООД предоставя информация, свързана с продажба на стоки или услуги, като не носи отговорност при следните случаи:
а) За вредите, настъпили при прекъсване на достъпността до интернет сайта vipshopping.bg;
б) За вреди причинени от рекламни банери, позиционирани на настоящия сайт;
в) За вреди причинени от подвеждаща информация за дадена стока или услуга, подадена от самия предоставящ я търговец.
г) Когато трето лице, приносител на Шопинг бон е упражнило правата на потребителя.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА ЧРЕЗ  „ШОПИНГ КАРТА”
32. Клиентите-потребители притежаващи „ШОПИНГ КАРТА”, ползват договорените отстъпки за продукти и услуги на търговците, с които „ВИП ШОПИНГ”ООД е сключил договор. Търговците са описани в сайта  vipshopping.bg.
33. Картопритежателите  получат отстъпка за закупените стоки или услуги в търговските обекти, при регистрация на картата за отстъпки - „ШОПИНГ КАРТА”.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА ЧРЕЗ сайта vipshopping.bg
34.  Договорът за продажби от разстояние между страните поражда действие от момента на потвърждаване съгласието на клиента/потребител с приемане на Общите условия, посредством натискане на бутона „приемам”. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия клиента/потребител се съгласява комуникацията да се осъществява чрез електронна поща.
35. Техническите стъпки за сключване на "Договор" за покупка на Шопинг бон, както и условията и начина на плащане са както следва:
а) Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация.
б) За да закупи стоки или услуги от сайта, клиента/потребител се регистрира. Регистрацията се извършва, като клиента/потребител предоставя следната информация: име, фамилия, телефон, адрес и актуален имейл. Задължителните полетата са отбелязани със звездичка. Клиентът/потребител носи отговорност за опазването на клиентския си профил, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването му.
в) Данните, които клиента/потребител предоставя трябва да са верни и точни, като при промяна на тях ще уведоми своевременно "ВИП  ШОПИНГ"ООД. Ако клиента/потребител предостави неверни данни, "ВИП ШОПИНГ"ООД има право да спре без предизвестие регистрацията му и достъпа до клиентския му профил.
г) Kлиентът/потребител задължително трябва да е влязъл в профила си за да закупи стоки или услуги от сайта.
д) Клиентът/потребител избира количеството стоки или услуги, които желае да закупи, като следва указанията за покупка. След като клиента/потребител е въвел данните за стоки или услуги, които желае да закупи, трябва да натисне бутон „купи”.
е) Закупуването и плащането става след като клиента/потребител избере платежна система и бъде прехвърлен на платежна страница.
ж) Закупуването и плащането на стоки или услуги става само докато сделката е активна.
з)Клиента/потребител може да ползва закупената стока/услуга като представи на търговеца оригиналният ваучер с уникален код.
и) Клиентът/потребител, закупил Шопинг бон е обвързан с определените условия или ограничения, описани на сайта за всяка отделна сделка.
36. Когато възникне проблем с активирането на сделката, клиентът ще получи цялата платена от него сума обратно.
37. "ВИП  ШОПИНГ" ООД се задължава да възстанови платената сума от клиента/потребител в следните случаи:
а) търговецът не предава заплатената стока или не извършва услугата на приносителя на Шопинг бон;
б) търговецът е прекратил дейността си преди да е предал заплатената стока или е извършил услугата.

VI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
38. Правата на интелектуална собственост и авторските права в материали, съдържащи се на сайта vipshopping.bg, ведно с дизайна му, изображенията и съдържанието принадлежат на "ВИП ШОПИНГ"ООД.
39. Търговецът декларира, че е собственик на всички материали, които публикува на сайта, като ни предоставя безсрочно и безвъзмездно право за използванто на материалите публикувани на сайта.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
40. "ВИП  ШОПИНГ"ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията която ни предоставяте, освен в случаите на злоумишлени действия на трети лица, непреодолима сила или случайно събитие.
41. С предоставянето на данните си или като използвате нашите услуги, клиента/потребител приема политика за поверителност и дава изричното си съгласие за използване на личната му информация. Ако не приемате нашата политика за защита на личните данни, моля не се регистрирайте.
42. Приемайки Общите условия, клиента/потребител се съгласява личните му данни в клиентския му профил да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
43.  Настоящите Общи условия влизат в сила от  07.11.2012 г.
44. "ВИП  ШОПИНГ" ООД има право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като публикува новите условия на сайта си.
45. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

"ВИП  ШОПИНГ" ООД